Google

Google har inte bara gett in sig i mobiltelefonernas värld med Android, utan också med en uppsättning egna mobiltelefoner.

Heta mobiltelefoner från Google:

En Kommentar